Zasady ochrony danych osobowych HOTELU JANÓW

Celem opracowania niniejszej polityki jest poinformowanie o zasadach ochrony prywatności podczas wykorzystywania informacji, jakie otrzymujemy  Bezpośrednio lub pośrednio od naszych Klientów, w tym również informacji pozyskiwanych za pośrednictwem naszych stron internetowych.

I. Właścicielem hotelu i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest PPUH EMES Sp. z o.o. z siedzibą w Janowie Lubelskim 23-300, ul. Zamoyskiego 88.

II. Administrator danych informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), nazywane w skrócie RODO.

III. Zbieramy dane osobowe które są niezbędne do dokonania rezerwacji pobytu, oraz wykonania kompleksowej usługi hotelowej.

IV.Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu wykonania rezerwacji pobytu i  usługi hotelowej.

V. Dane zbieramy podczas :

– korzystania z formularza rezerwacji na naszej stronie internetowej

– procesu rezerwacji wykonywanego osobiście w hotelu, drogą telefoniczną lub mailową, a także w trakcie meldowania gościa w hotelu. Dane możemy pozyskać również od naszych partnerów z portali rezerwacyjnych.

VI. Zbieramy następujące dane:

1. Podczas rezerwacji dokonywanych osobiście, drogą telefoniczną lub mailową, a także meldowania Klienta w hotelu zbierane są następujące dane:

a) Imię i Nazwisko;
b) Adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto);
c) Numer telefonu;
d) Adres e-mail;
e) Dane Przedsiębiorstwa wraz z nr NIP (w przypadku wystawiania f-ry VAT na przedsiębiorstwo);
f) Nr rejestracyjny pojazdu należącego do Klienta (w przypadku korzystania z parkingu hotelowego);
g) Nr dokumentu tożsamości.

2. Dane dzieci takie jak imię, nazwisko, narodowość i data urodzenia zbierane są wyłącznie od ich  rodziców lub opiekunów prawnych w celu ustalenia ich wieku i przysługujących im zniżek oraz w celach statystycznych (obowiązek GUS).

3. Podczas korzystania ze stron internetowych hotelu pobierane są automatycznie dodatkowe informacje (adres IP przypisany do komputera z którego nastąpiło wejście na stronę hotelu, zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, rodzaj systemu operacyjnego).

VII. Zebrane dane wykorzystujemy do następujących celów:

1. Wypełniania naszych zobowiązań względem Klientów.

2.Obsługi rezerwacji pokoi, tworzenie i przechowywanie dokumentacji prawnej zgodnie ze standardami księgowości.

3.Obsługi pobytu Klienta w hotelu: monitorowanie korzystania z usług (telefon, parking, restauracja itp.) ; zarządzanie dostępem do pokoi, wewnętrzne zarządzanie listami Klientów, którzy zachowali się niewłaściwie podczas pobytu w hotelu).

4. Zarządzanie relacjami z Klientami przed pobytem, w trakcie i po: tworzenie statystyk i obliczanie wyników handlowych, a także prowadzenie sprawozdawczości, a także telefoniczny kontakt z Klientem.

5. Poprawa usług hotelu (np.obsługa skarg i zażaleń).

6. Zapewnienie zgodności z przepisami prawnymi (np. w zakresie przechowywania dokumentów księgowych).

7. Dostęp do danych osobowych: bezpośredni dostęp mają jedynie uprawnieni pracownicy hotelu oraz Podmioty przetwarzające z którymi zawarto odrębne Umowy (podwykonawcy świadczący usługi dla hotelu).

Dane mogą zostać również udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie  obowiązujących przepisów prawa.

VIII. Hotel Janów podejmuje właściwe środki techniczne i organizacyjne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, w celu zapewnienia maksymalnej ochrony danych osobowych naszych Klientów

IX. Klientom Hotelu Janów udzielamy prawa dostępu do treści danych, ich poprawiania, prawo do przenoszenia danych, oraz prawo otrzymania kopii danych osobowych przetwarzanych przez hotel. Ponadto prawo wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, żądania ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, oraz prawo do bycia zapomnianym w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.

X. Dane zebrane na potrzeby świadczenia usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres określony w przepisach prawa, a w przypadku danych zebranych na podstawie zgody do czasu jej odwołania.

XI. Dane pozyskane z monitoringu usuwane są maksymalnie po 30 dniach od daty ich rejestracji.

XII. W przypadku stwierdzenia że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

XIII. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest w siedzibie hotelu lub za pomocą skrzynki mailowej recepcja@hoteljanow.eu

XIV.Polityka Cookies
Strona internetowa Hotelu Racibor używa cookies w celach statystycznych i funkcjonalnych. Korzystając z niej wyrażacie Państwo zgodę na ich wykorzystywanie zgodnie z ustawieniami Państwa przeglądarki.

XV. Zmiany w polityce prywatności Hotelu Janów.
Hotel Janów rezerwuje prawo do zmieniania, modyfikowania lub poprawiania niniejszej polityki w dowolnym momencie