Informacja na temat dofinansowania inwestycji PROW 2014 – 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Operacja pn. „Utworzenie strefy spa & wellness w Hotelu Janów w miejscowości Borownica, w celu podniesienia jego konkurencyjności i rozwoju firmy”, mająca na celu „Rozwój prowadzonej działalności oraz osiągnięcie zysku poprzez wprowadzenie nowych usług pielęgnacyjno – zdrowotnych w powstałej strefie spa i wellness oraz utworzenie 2 miejsc pracy” współfinansowana

jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Pod działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju

lokalnego kierowanego przez społeczność

 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.